Faktoring Nedir?

FAKTORİNG NEDİR?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak; satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.