Şahıs Firmaları

ŞAHIS FİRMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

• İmza sirküleri ve beyannamesi

• Ticaret sicilinde kayıtlı ise, sicil gazetesi

• Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge

• Son vergi levhası

• Son üç aylık ikametgah ( telefon,su, elektrik faturası)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Son üç yılın bilanço ve gelir tablosu

• Son ayrıntılı mizan

• Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname

• Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi