İletişim Bilgilerimiz

Genel Müdürlük

Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No: 108/1 Kat: 5 Esentepe/Şişli-İstanbul

Tel : (212) 267 33 33 pbx.

Faks : (212) 267 30 50

yeditepefaktoring@yeditepefaktoring.com