• BİZ SİZİ ARAYALIM
  Tarih : 20.07.2017

  KodAlışSatış

  USD3.53043.5368
  EUR4.06124.0685
  OCAK
  12 Ocak 2015
  • 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  15 Ocak 2015
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Alt Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Alt Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Alt Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Alt Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Ocak 2015
  • Aralık 2014 Dönemine Alt Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Ocak 2015
  • Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)
  • Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Alt GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Aralık 2014 Dönemine Alt İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  26 Ocak 2015
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar için)
  • Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  ŞUBAT
  2 Şubat 2015
  • 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Yıllık Harçların Ödemesi
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak istenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi
  10 Şubat 2015
  • 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16 Şubat 2015
  • 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  • 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  17 Şubat 2015
  • 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  • 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20 Şubat 2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Şubat 2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
  • Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24 Şubat 2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25 Şubat 2015
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  • 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26 Şubat 2015
  • Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  MART
  2 Mart 2015
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  • 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi
  10 Mart 2015
  • 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16 Mart 2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Özel iletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Mart 2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Mart 2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Şubat 2015 Dönemine Ait istihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24 Mart 2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25 Mart 2015
  • 2014 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  • GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  • 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26 Mart 2015
  • Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31 Mart 2015
  • 2014 Yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  • 2014 Yılına ilişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  NİSAN
  1 Nisan 2015
  • 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  • 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Internet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  9 Nisan 2015
  • 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10 Nisan 2015
  • 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15 Nisan 2015
  • Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Nisan 2015
  • Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24 Nisan 2015
  • Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  27 Nisan 2015
  • 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  • 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi
  • Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  30 Nisan 2015
  • 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  • 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
  MAYIS
  4 Mayıs 2015
  • 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının Internet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  11 Mayıs 2015
  • 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  12 Mayıs 2015
  • 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  14 Mayıs 2015
  • 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  • 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  15 Mayıs 2015
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  18 Mayıs 2015
  • 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  • 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat- Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20 Mayıs 2015
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere ilişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  25 Mayıs 2015
  • Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  • Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  26 Mayıs 2015
  • Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  27 Mayıs 2015
  • 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  HAZİRAN
  1 Haziran 2015
  • 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Veraset ve intikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Vergi Levhasının internet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
  • 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  • 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü
  • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  9 Haziran 2015
  • 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10 Haziran 2015
  • 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15 Haziran 2015
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  22 Haziran 2015
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Haziran 2015
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Mayıs 2015 Dönemine Alt İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24 Haziran 2015
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25 Haziran 2015
  • 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26 Haziran 2015
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30 Haziran 2015
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi
  TEMMUZ
  (5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir)
  (Mali Tatil 1 - 20 Temmuz)
  9 Temmuz 2015
  • 16-30 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Alt Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  15 Temmuz 2015
  • Haziran 2015 Dönemine Alt Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Temmuz 2015
  • Haziran 2015 Dönemine Alt İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  27 Temmuz 2015
  • 16-30 Haziran 2015 Dönemine ilişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
  • 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
  • Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  30 Temmuz 2015
  • 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi
  • 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  31 Temmuz 2015
  • 2014 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  AĞUSTOS
  10 Ağustos 2015
  • 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  11 Ağustos 2015
  • 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  14 Ağustos 2015
  • 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  • 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  17 Ağustos 2015
  • 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  • 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs- Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Ağustos 2015
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  24 Ağustos 2015
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  25 Ağustos 2015
  • 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  26 Ağustos 2015
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31 Ağustos 2015
  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 5. Taksit ödemesi
  EYLÜL
  9 Eylül 2015
  • 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10 Eylül 2015
  • 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15 Eylül 2015
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  21 Eylül 2015
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Eylül 2015
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  28 Eylül 2015
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  30 Eylül 2015
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  9 Ekim 2015
  • 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  EKİM
  12 Ekim 2015
  • 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15 Ekim 2015
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  20 Ekim 2015
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Ekim 2015
  • Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  26 Ekim 2015
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  KASIM
  2 Kasım 2015
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alnınlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 6. Taksit ödemesi
  10 Kasım 2015
  • 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16 Kasım 2015
  • 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  • 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  17 Kasım 2015
  • 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos-Eylül) Alt Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  • 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  20 Kasım 2015
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait ilan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Kasım 2015
  • Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24 Kasım 2015
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25 Kasım 2015
  • 1-15 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  26 Kasım 2015
  • Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  30 Kasım 2015
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  ARALIK
  9 Aralık 2015
  • 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  10 Aralık 2015
  • 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  15 Aralık 2015
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  21 Aralık 2015
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine ilişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  23 Aralık 2015
  • Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  24 Aralık 2015
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  25 Aralık 2015
  • 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  28 Aralık 2015
  • Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  31 Aralık 2015
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  • 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 7. Taksit ödemesi
  (Kaynak: GİB)